Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Managing Plugins « WordPress Codex

Managing Plugins « WordPress Codex: Manual Plugin Installation by FTP

There are a few cases when manually installing a WordPress Plugin is appropriate.

If you wish to control the placement and the process of installing a WordPress Plugin.
If your server does not permit automatic installation of a WordPress Plugin.
The WordPress Plugin is not in the WordPress Plugins Directory.

Installation of a WordPress Plugin manually requires FTP familiarity and the awareness that you may put your site at risk if you install a WordPress Plugin incompatible with the current version or from an unreliable source.

Backup your site completely before proceeding.

To install a WordPress Plugin manually:

Download your WordPress Plugin to your desktop.
If downloaded as a zip archive, extract the Plugin folder to your desktop.
Read through the "readme" file thoroughly to ensure you follow the installation instructions.
With your FTP program, upload the Plugin folder to the wp-content/plugins folder in your WordPress directory online.
Go to Plugins screen and find the newly uploaded Plugin in the list.
Click Activate to activate it.

Check the Details readme file for customization and further instruc

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Αναβάθμιση-Επαναφορά mediawiki

Wiki Algebra Teacher Lab 2018http://alglab18.allmath.gr/labwk18/mw-config/index.phpΑναβάθμιση-Επαναφορά mediawiki

Αφού δώσουμε δικαιώματα εγγραφής στο παραπάνω αρχείο το τρέχουμε στον φυλλομετρητή.